miejsce

PGE Narodowy

czas

7-8 czerwca 2017r.

Wymiarowanie projektów z wykorzystaniem miar funkcjonalnych

SZANSA, czy kolejna moda w branży?

organizator

patronat

Rejestracja

Trochę historii

Historia budowania oprogramowania ma już 100 lat. W tym czasie zostały wypracowane coraz doskonalsze techniki jego opisu, wytwarzania, testowania i wdrażania. Wiele z tych aspektów zmierza do pełnego automatyzmu. Szybkość ewolucji techniki wytwarzania oprogramowania jest oszałamiająca, czego nie można powiedzieć o technikach szacowania i pomiaru jego wielkości, złożoności, kosztów i czasu realizacji. W tym aspekcie w dalszym ciągu na szeroką skalę wykorzystywana jest przede wszystkim wiedza ekspercka i doświadczenie z dotychczas wykonanych projektów. W innych dyscyplinach inżynierskich dysponujemy miarami pozwalającymi określić ile materiałów będziemy potrzebowali, aby wytworzyć potrzebny produkt, mamy dostępne cenniki czy katalogi, pozwalające na skosztorysowanie przedsięwzięcia. W branży informatycznej jest niestety inaczej. W szczególności w naszym kraju bardzo rzadko mamy do czynienia z projektami, w których planowanie i zarządzanie projektami informatycznymi oparte jest na obiektywnych i weryfikowalnych miarach złożoności oprogramowania. W konsekwencji planowanie kosztów, terminów czy zasobów na potrzeby wytworzenia oprogramowania jest obarczone tak znaczącymi ryzykami, że w trakcie realizacji projektu okazują się one niemożliwe do racjonalnego zarządzania. Skoro planowanie nie jest oparte o wiarygodne miary, to również analiza porównawcza ofert wykonawców na wytworzenie tego samego oprogramowania jest z założenia skazana na porażkę.

Jasne i transparentne dla wszystkich zasady i sposoby pomiaru zamawianego produktu oraz sposobu jego realizacji są kluczowe dla powodzenia procesu wyboru optymalnej oferty, a później w procesie monitorowania realizacji oraz rozliczania zrealizowanych prac.

Czym jest wymiarowanie oprogramowania?

Coraz częściej zarówno na rynku międzynarodowym, jak również w Polsce dostrzega się możliwości, jakie dają miary punktów funkcyjnych w kontekście powyższych procesów. Pozwalają one określić obiektywny rozmiar wytwarzanego oprogramowania z perspektywy wartości dostarczanej jego użytkownikom końcowym, tj. funkcjonalności. Rozmiar wyznaczony w punktach funkcyjnych, po uwzględnieniu współczynników wynikających z zastosowanych technologii oraz procesu wytwórczego, pozwala na określenie weryfikowalnych harmonogramów i kosztorysów.

Wdrożenie miar punktów funkcyjnych w proces zamawiania i realizacji przedsięwzięć informatycznych jest często decyzją strategiczną, wymagającą przygotowań i planowania. W ramach tych przygotowań rodzi się wiele pytań i wątpliwości, np.:

 • jak powinno zostać skonstruowane zamówienie oparte o miary punktów funkcyjnych?
 • czy mogę zamówić oprogramowanie mierzone w punktach funkcyjnych nie znając jego zakresu funkcjonalnego?
 • jaka metoda jest dla mnie najwłaściwsza?
 • kto powinien przeprowadzać pomiar: zamawiający czy wykonawca?
 • kiedy mierzyć: na początku projektu czy może na końcu?
 • w oparciu o jakie produkty projektu dokonywać pomiaru?
 • czy są narzędzia, które mogą mnie wesprzeć w mierzeniu oprogramowania?

Na wiele z tych pytań znaleziono już odpowiedzi. Zostały wypracowane międzynarodowe standardy prowadzenia projektów informatycznych, w których pomiar w punktach funkcyjnych pełni kluczową rolę, a 5 z takich metod zostało znormalizowanych przez ISO/IEC.

O czym opowiemy na Konferencji?

W trakcie konferencji będziemy chcieli odpowiedzieć na postawione powyżej pytania. Przedstawimy Państwu doświadczenia organizacji stosujących metody punktów funkcyjnych:

 • opowiemy o sposobie definiowania umów rozliczanych w oparciu o metody punktów funkcyjnych;
 • opowiemy o tym, w jaki sposób oferty na realizację oprogramowania, dzięki zastosowaniu punktów funkcyjnych, stają się przejrzyste i porównywalne;
 • przedstawimy możliwości elastycznego definiowania zakresu zamówienia, jakie dają metody punktów funkcyjnych;
 • przedstawimy efekty długofalowego stosowania punktów funkcyjnych;
 • przedstawimy odpowiedzi na pytanie o to, jak przygotować organizację do wdrożenia punktów funkcyjnych;
 • przedstawimy korzyści i wady stosowania metod punktów funkcyjnych widziane z obu perspektyw: zamawiającego i wykonawcy;
 • zaprezentujemy narzędzia, które pozwalają na zautomatyzowanie procesu wymiarowania.

Konferencja jest skierowana zarówno do praktyków już stosujących metody punktów funkcyjnych, jak i do osób, które dopiero rozważają wybór optymalnych narzędzi wspierających proces zamawiania i realizacji projektów informatycznych. Mile widziani są w szczególności przedstawiciele sektora administracji publicznej - wiele ze studiów przypadku, które zaprezentujemy podczas konferencji, będzie miało swoje źródło właśnie w projektach realizowanych przez podmioty z tego sektora gospodarki.